1.800 m2
kantoorbelegging

BOG beleggingsobject, Huisvestte o.a. HQ/Financiële afdelingen van ‘The Rolling Stones’ en ‘U2’. Werd in 1672 als dubbel woonhuis gebouwd 14,84 m. breed. Inclusief dubbele stoep met onderingang. Mooie stijlkenmerken zoals de voordeur-omlijsting en het snijraam met sterachterraam.

Middels communicatieplan en duidelijk verwachtingsmanagement bereik je een hoop met zittende huurders! Het vertrouwen moet er zijn, want je komt wel bij mensen in hun privédomein.

De Berg ziet zichzelf als een proactieve vastgoedbelegger die door inzet van haar deskundigheid waarde kan toevoegen in de keten. Zo werd eerder opgedane kennis tot het saneren van asbesthoudende stoffen ingezet om heel nauwkeurig middels communicatieplan in overleg met zittende huurders. Tegen onze verwachting in, bleek overleg met de brandweercommandant omtrent uitvoering van het werk in combinatie met vluchtveiligheid heel goed mogelijk.